Bart van Heerikhuizen: Van een afstand kijken naar de actualiteit

INTERVIEW – Bart van Heerikhuizen was jarenlang voor veel studenten de begeesterende kennismaking met de sociologie. Sinds vijf jaar is hij socioloog in ruste. Een ideale situatie om hem te laten reflecteren op wat de ‘publieke rol van de sociologie’ wordt genoemd. ‘Publieke sociologie is een heel ander spel dan we op de universiteit spelen.’