Samenwerking tussen medisch- en sociaal domein is gezonder voor cliënt én personeel

In de Utrechtse achterstandswijk Overvecht werken medisch en sociaal professionals samen om integrale hulp te bieden bij complexe problematiek. Samen de verantwoordelijkheid delen voor mensen met stevige problematiek voorkomt onnodige tweedelijnszorg én houdt de professionals gezond.

De wijk Overvecht in Utrecht staat bovenaan lijstjes waar je niet bovenaan wil staan. Het is de armste wijk van Utrecht, blijkt uit de wijkenmonitor van Utrecht. Achttien procent van de bewoners leeft onder de armoedegrens, terwijl het gemiddelde van de stad schommelt tussen de zes en veertien procent….

Lees hier het hele artikel over Krachtige basiszorg in Overvecht.
Gepubliceerd in Zorg+Welzijn 1/2018