Seksuele voorlichting Benzies en Batchies bevordert sociale norm en zelfvertrouwen

EFFECT VAN DE MAAND – Seks is alom aanwezig in het leven van onze jongeren. Behalve leuke, spannende en fijne seks, krijgen ze ook veel te maken met ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Zowel fysiek contact zoals zoenen of aanraken, als niet-fysiek contact zoals seksueel getinte opmerkingen, het nabootsen van seksuele bewegingen of het laten zien van seksuele foto’s en filmpjes. Een krappe dertig procent van de leerlingen in onderzoek van Movisie en TNO (de Lijster, et al., 2016) gaf aan afgelopen zes maanden slachtoffer te zijn geweest van ongewenst seksueel gedrag. Dit is zorgelijk, onder andere omdat jongeren die slachtoffer zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag een verhoogd risico hebben om dit vaker mee te maken. …

Hele artikel op: http://www.socialevraagstukken.nl/effectvdmaand/seksuele-voorlichting-benzies-en-batchies-bevordert-sociale-norm-en-zelfvertrouwen/